Philip Coucke  
      Technische vertalingen in het Nederlands

Een op lange termijn gerichte samenwerking
 

Vaktechnische en taalkundige kwaliteit, jarenlange ervaring en duidelijke communicatie. Dat zijn drie van de vier fundamenten van mijn aanbod voor u.

Het vierde fundament is mijn langetermijnoriëntatie. Ik engageer mij voor een samenwerking die voor beide partijen duurzame voordelen oplevert, met als doel: de tevredenheid en de loyauteit van de klant … op lange termijn !

Lid van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen - Lid van Tekom


Philip Coucke | Zeusstraat 8 | B-8510 Kortrijk-Marke | Belgium | T +32 56 21 13 81 | F +32 56 21 13 47 | ph.coucke@telenet.be