Philip Coucke  
      Technische vertalingen in het Nederlands

Vaktechnische en taalkundige kwaliteit
 

De kwaliteit die ik u bied, berust op twee pijlers: mijn vertaler- en ingenieurstudies.

Zodoende kan ik u een combinatie van technische knowhow en vertaalkundige knowhow aanbieden.

Deze combinatie staat garant voor vaktechnische en taalkundige kwaliteit.

Lid van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen - Lid van Tekom


Philip Coucke | Zeusstraat 8 | B-8510 Kortrijk-Marke | Belgium | T +32 56 21 13 81 | F +32 56 21 13 47 | ph.coucke@telenet.be