Philip Coucke  
      Technische vertalingen in het Nederlands

Jarenlange ervaring
 

Een extra waarborg voor de vaktechnische en taalkundige kwaliteit van mijn teksten is mijn jarenlange ervaring.

Dankzij deze ervaring kan ik u direct de juiste kwaliteit aanbieden. Het verschil voor u: tijdwinst en geen vervelende kosten achteraf.

Mijn ervaring zorgt voor een wezenlijk verschil.

Lid van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen - Lid van Tekom


Philip Coucke | Zeusstraat 8 | B-8510 Kortrijk-Marke | Belgium | T +32 56 21 13 81 | F +32 56 21 13 47 | ph.coucke@telenet.be