Philip Coucke  
      Technische vertalingen in het Nederlands

Duidelijke communicatie
 

Duidelijke communicatie gedurende het hele vertaalproces en over alle aspecten van onze samenwerking. Voor mij is dat de sleutel om efficiënt en rentabel te kunnen werken.

Efficiëntie en rentabiliteit betekenen minder kosten, kortere leveringstermijnen en een betere kwaliteit.

Dat zijn duidelijke voordelen, voor u en voor mij.

Lid van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen - Lid van Tekom


Philip Coucke | Zeusstraat 8 | B-8510 Kortrijk-Marke | Belgium | T +32 56 21 13 81 | F +32 56 21 13 47 | ph.coucke@telenet.be